APISQUEEN PWM 1-2ms ปุ่มควบคุมความเร็วการปรับความกว้างพัลส์สำหรับมอเตอร์/แรงขับไร้แปรงถ่าน

  • $10.00
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


ปุ่มควบคุมความเร็ว PWM 1-2ms

สามารถใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณ ESC เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไร้แปรงถ่านหรือเครื่องขับดันใต้น้ำ

ถ้า ESC ของทรัสเตอร์/มอเตอร์รองรับแบบสองทิศทาง ปุ่มปรับความเร็วจะสามารถควบคุมทรัสเตอร์/มอเตอร์ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้
หาก ESC ของทรัสเตอร์/มอเตอร์รองรับเพียงทิศทางเดียว ก็จะสามารถควบคุมการหมุนในทิศทางเดียวเท่านั้น