Servicevoorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door www.underwaterthruster.com. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar www.underwaterthruster.com. www.underwaterthruster.com biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief door verwijzing hierin en/of beschikbaar via Aanvullende voorwaarden en beleid via de link. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot browsergebruikers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Site niet bezoeken en geen enkele Diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Sectie 1 - Voorwaarden voor onlinewinkels

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige afhankelijke personen om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.
Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Sectie 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens netwerkoverdracht.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

Sectie 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire informatiebronnen te raadplegen die nauwkeuriger, completer of actueler zijn. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is geheel op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs de meest recente en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op deze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om onze website op wijzigingen te controleren.

Sectie 4 - Wijzigingen aan diensten en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.
Sectie 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Site. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige product- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in de Winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details kunt u ons retourbeleid raadplegen.

Sectie 7 - Optionele hulpmiddelen

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Sectie 8 - Links naar derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Diensten kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
Sectie 9 - Gebruikersrecensies, feedback en andere input

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties of andere middelen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk: " commentaren"), voorstellen, plannen of andere materialen, stemt u ermee in dat wij, op elk moment, zonder beperking, de commentaren die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om eventuele opmerkingen te compenseren; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Inhoud van de Voorwaarden. van dienst.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Artikel 10 - Persoonlijke gegevens

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken illegaal gedrag te plegen of eraan deel te nemen; (c ) om internationale of Franse regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of anderen te schenden of te schenden; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te lasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of anderszins gebaseerd op geslacht, seksuele geaardheid, religie, Discrimineren op basis van ras, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere website of internet te verstoren; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phish verachten, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (i) j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of de Internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden vormen van gebruik schendt.
Artikel 13 - Afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte aansprakelijkheid voor incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of andere redenen. Enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de Services of gekochte producten, op welke manier dan ook, of voor enige andere claim gerelateerd aan het gebruik van de Services of producten, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook. Gebruik van de Diensten of enige Inhoud (of Producten) gepubliceerd, verzonden of beschikbaar gesteld via de Diensten, zelfs als de mogelijkheid wordt geadviseerd. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

Artikel 14 - Schadevergoeding

U stemt ermee in ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. Dienstverlening die aan een dergelijke bepaling onderworpen is, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

Artikel 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u, naar ons eigen oordeel, er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor tot en met inclusief alle bedragen die verschuldigd zijn op de datum van beëindiging; en/of het kan zijn dat u als gevolg hiervan de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) wordt ontzegd.
Artikel 17 - Gehele overeenkomst

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of eerdere overeenkomsten tussen u en ons. Alle gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen en voorstellen (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen door de opstellende partij niet verkeerd worden geïnterpreteerd.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

Sectie 19 - Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Sectie 20 - Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan lynn@underwaterthruster.com.

Klanten hoeven slechts één keer verzendkosten te betalen (inclusief retourzendingen); consumenten worden voor retourzendingen geen herbevoorradingskosten in rekening gebracht.