ส่วนROV

ซีรีส์นี้เน้นไปที่วัสดุบางอย่างที่จำเป็นในการสร้าง ROV
สะดวกสำหรับผู้ใช้ในการรับอุปกรณ์เสริมที่ต้องการในคราวเดียว โดยมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าและราคาที่ต่ำกว่า